Waarom ontmengen in een relatie zo belangrijk is. 

Ik heb het hier even over ontmengen in je relatie, omdat dit in de praktijk langskwam. 

Eerst even uitleggen wat ontmengen eigenlijk is. 

Als ik het tijdens het werken met de delen in ons heb over ontmengen, dan bedoel ik daarmee dat je niet in het hier en nu bent, maar in toen en daar zit. Je kunt in een jonger deel zitten (of in een herinnering) en vanuit het jongere deel reageren op een situatie of op de ander. Vaak gebeurt dit als we getriggerd worden, ergens in geraakt zijn. Ineens neemt een jonger deel het dan over en reageer je vanuit dit jongere deel, vanuit een gevoel uit toen en daar. Terugkijkend op de situatie of soms al tijdens kun je dan voelen dat je reactie in het hier en nu overdreven voelt, maar je kunt er niets aan doen. Het gebeurt voordat je er erg in hebt. Je weet soms ook niet eens waarom je zo reageert. Als je anders zou willen reageren op de situatie is het belangrijk om je triggers te leren kennen, zodat je stil kunt gaan staan en kunt gaan

 waarnemen.. voordat je gaat reageren. Je krijgt dan een keuze in plaats van dat het je overkomt. Je wordt je bewust van wat er gebeurt, kortom je bewandelt het pad van bewustwording.

Je ontmengt jezelf van het jongere deel in jou dat op de voorgrond treedt, je bent je bewust van het feit dat je vermengt was met toen en daar. 

Waarom vind ik het nou belangrijk om te schrijven over ontmengen in de relatie? 

Omdat ik om me heen zie, hoeveel problemen het geeft in relaties. En ook uit eigen ervaring. 

In een relatie is het zo belangrijk om op jezelf te blijven of gaan staan. Om je beiden bewust te worden van je triggers en je patronen. Om te ontmengen van elkaar. In een relatie ontstaat zo snel het gevaar van vermengen. Vaak vanuit je eigen behoefte ga je bijv zorgen voor de ander en vul je dingen in zonder dat de ander daar om vraagt. Onbedoeld neem je daardoor de ruimte in van de ander en voordat je het weet verwijt je de ander dat ie zoveel aandacht vraagt terwijl de ander daar niet om heeft gevraagd.. en dan zit je zomaar in een conflict, verblind door je eigen triggers, niet meer in staat om boven de situatie te gaan hangen.. om waar te nemen.  (Mooi woord eigenlijk.. waarnemen - door waar te nemen, met een afstand ergens naar te kijken, of door ergens boven te gaan hangen, kun je zien, voelen wat waar is.. je neemt dat wat waar is tot je) 

Dus ontmengen is heel belangrijk. Zodat je de ander kunt blijven zien voor wie die is, wie die echt is, zonder de aangepaste versie.. Zodat je jezelf kunt blijven laten zien voor wie jij bent.. twee unieke individuen die elkaar aankijken, op zichzelf staan, er bewust voor kiezen om samen te zijn, te leven, omdat ze dat fijn vinden. Elkaar waarderen voor wie ze zijn, in plaats van samen te zijn uit angst alleen te zijn. Want daarvan komt alleen maar gedonder.. 

Dus echt hè.. samen het pad van bewustwording bewandelen levert echt veel op.. nl rust, gelijkwaardigheid en liefde in je relatie.

En daarmee zeg ik niet dat dat pad er hetzelfde uit moet zien.. iedereen heeft zijn eigen tempo en zijn eigen wijze..